Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

4270 - Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο του Κογκό «Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης»Το Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο είναι ανεγνωρισμένο από το κράτος και ισότιμο με τα άλλα Πανεπιστήμια του Κογκό.
Σήμερα λειτουργούν δύο Σχολές του:
1) Η Θεολογική Σχολή «Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης», η οποία ευρίσκεται στην κοινότητα Mont-Ngafula της Κινσάσας.
Η έναρξις της λειτουργίας της έγινε τον Σεπτέμβριο του 2007. Διδάσκουν καθηγηταί Πανεπιστημίου από το Κογκό, την Αυστραλία, την Γαλλία, το Βέλγιο και την Ελλάδα. Κατά τις παραδόσεις χρησιμοποιείται και η μέθοδος της τηλεδιδασκαλίας. Φοιτούν περίπου 75 φοιτηταί. Τα μαθήματα γίνονται εις την Γαλλική. Οι φοιτηταί εκδίδουν περιοδικό με το όνομα «Echo». Λειτουργεί και Μεταπτυχιακό Τμήμα.

4269 - Επιστολές του Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή. Έκφραση Μοναχικής Εμπειρίας (Εκπομπή 15η)Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Πειραϊκής Εκκλησίας αφιέρωσε 29 εκπομπές στην ανάγνωση του βιβλίου «Έκφραση Μοναχικής Εμπειρίας» του μακαριστού γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή.

4268 - Πρόσληψη 7 ατόμων στις Καρυές του Αγίου ΌρουςΠρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστημα έξι 6 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου «Συντήρηση Τοιχογραφιών Πρωτάτου» στις Καρυές
7 ΤΕ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
06/02/2014 - 12/02/2014