Σάββατο, 14 Απριλίου 2012

1110 - Εν αναμονή του "Χριστός Ανέστη"


ΦΑΝΑΡΙ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ


1103 - Καλή Ανάσταση

Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος, Αγίου Όρους

1109 - Οι Πομάκοι μεταφράζουν το «Χριστός Ανέστη» στη μητρική τους γλώσσα


.......Στις 3 Φεβρουαρίου 2007 ένας Πομάκος από τη Σμίνθη επισκέφθηκε το Άγιο Όρος.
Ανηφόρισε με τα πόδια στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας.
Εκεί ένας μοναχός τού ζήτησε να μεταφράσει στη μητρική του γλώσσα το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Ο μοναχός κατέγραψε την πομακική μετάφραση του ύμνου.
Στη συνέχεια έγινε μελοποίηση του πομακικού κειμένου με βυζαντινή σημειογραφία.
Το Πάσχα του 2007 (8 Απριλίου) οι μοναχοί της Σιμωνόπετρας έψαλαν για πρώτη φορά το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ πομακιστί .

Χριστός ανέστη!
Hristσs si azhοvβ!
Hristσs si azhοvβ at umrβtene
Sas umνranye nastσpi umνranyeto
Harνsal ye zhοvσta zhιmne so bϊli
Faf grσbyeno.
Χριστός σι αζιβά!
Χριστός σι αζιβά ατ ουμράτενε
Σας ουμίρανιε ναστόπι ουμίρανιετο
Χαρίσαλ γιε ζιβότα ζέμνε σο μπούλι
Φαφ γκρόμπιενο.
Χριστός ανέστη!
Χριστός ανέστη εκ νεκρών
Θανάτω θάνατον πατήσας
Και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν
Χαρισάμενος.

Ακολουθεί η σελίδα της μεταγραφής του αναστάσιμου ύμνου στη βυζαντινή σημειογραφία.


Ο ίδιος Πομάκος από τη Σμίνθη κατά την παραμονή του στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας στις 3/4/2007 μετέφρασε στα πομακικά το απόσπασμα από το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, (Ιωάν. 20. 19-31) το οποίο διαβάζεται κάθε χρόνο την Κυριακή του Πάσχα κατά τον Εσπερινότης Αγάπης σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Τώρα πλέον διαβάζεται κάθε χρόνο και στα πομακικά.

Στα αρχαία ελληνικά
19. Ούσης ουν οψίας τη ημέρα εκείνη τη μια των σαββάτων, και των θυρών κεκλεισμένων όπου ήσαν οι μαθηταί συνηγμένοι δια τον φόβον των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και έστη εις το μέσον, και λέγει αυτοίς. ειρήνη υμίν.
20. Και τούτο ειπών έδειξεν αυτοίς τας χείρας και την πλευράν αυτού. εχάρησαν ουν οι μαθηταί ιδόντες τον Κύριον.
21. Είπεν ουν αυτοίς ο Ιησούς πάλιν. Ειρήνη υμίν. καθώς απέσταλκε με ο πατήρ, καγώ πέμπω υμάς.
22. Και τούτο ειπών ενεφύσησε και λέγει αυτοίς, λάβετε Πνεύμα Άγιον.
23. Αν τινών αφήτε τας αμαρτίας, αφίενται αυτοίς, αν τινών κρατήτε, κεκράτηνται.
24. Θωμάς δε εις εκ των δώδεκα, ο λεγόμενος Δίδυμος, ουκ ην μετ' αυτών ότε ήλθεν ο Ιησούς.
25. Έλεγον ουν αυτώ οι άλλοι μαθηταί. εωράκαμεν τον Κύριον. ο δε είπεν αυτοίς. Εάν μη ίδω εν ταις χερσίν αυτού τον τύπον των ήλων, και βάλω τον δάκτυλον μου εις τον τύπον των ήλων και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν αυτού, ου μη πιστεύσω.

Πομακιστί
19 Agξna ye stαnalo akshαm le faf inσk dιne, na pσrvanek dιne ad Sσbatono natsξi, i vratαna so bϊlο zatvσrenο itαm kadιna so bϊli zbrαtο talebιne ad Yahudiαtskokne strαha, dashlσl ye Isα i ustayαl so ye faf sredσno i reklσl mi ye: "Mirιnye vαmi!"
20 I agξ ye reklσl inazν, prikαzal ye tδm tσgavοne rσkο i strαno. Drαgo mi ye pαnnalo talebτmne, agξna so vνdili Kνriono.
21 I reklσl mi ye pak Isα: "Mirιnye vαmi. Kαksa mo ye prevσdil mσne Bubαyko i ya prevαdom vαmi".
22 I agξna ye reklσl inazν, dϊinal ye ur tδh i reklσl mi ye: "Zτmite Evliyσsko Vαzdaho.
23 Akϊ banβm stσrite af grαhovene, she mi so af, akϊ gi banβm darzhξte, she so udarzhσnο".
24 'Ala Thomαs, ad on ikνno adνn, zhσkne so zavαlο "Bliznαk", ne ye bul sas tδh, agξna ye dashlσl Isβ.
25 Vνkali mu so drϊgοne talebι: "Vνdihme Kνriono!" Tσy mi ye reklσl: "Akϊ na vνdem faf rakοne mu belβgono ad shαykevene i akϊ na klam pσrstase na belαgono ad shαykevene i akϊ na klam rakσso na stranσto mu, nιma da izvβravom".

Μετάφραση στα νέα ελληνικά
19 Ενώ λοιπόν ήταν βράδυ την ημέρα εκείνη, την πρώτη μετά το Σάββατο, και ενώ οι θύρες ήταν κλεισμένες εκεί όπου ήταν οι μαθητές για το φόβο των Ιουδαίων, ήρθε ο Ιησούς και στάθηκε στο μέσο και τους λέει: «Ειρήνη σ' εσάς».
20 Και αφού είπε αυτό, έδειξε τα χέρια και την πλευρά του σ' αυτούς. Χάρηκαν τότε οι μαθητές, όταν είδαν τον Κύριο.
21 Τους είπε λοιπόν πάλι ο Ιησούς: «Ειρήνη σ' εσάς. καθώς με έχει αποστείλει ο Πατέρας κι εγώ στέλνω εσάς».
22 Και όταν είπε αυτό, φύσηξε πάνω τους και τους λέει: «Λάβετε Πνεύμα Άγιο.
23 Αν σε κάποιους αφήσετε τις αμαρτίες, έχουν αφεθεί σ' αυτούς, αν σε κάποιους τις κρατάτε, έχουν κρατηθεί».
24 Ο Θωμάς, όμως, ένας από τους δώδεκα, ο λεγόμενος, "Δίδυμος", δεν ήταν μαζί τους όταν ήρθε ο Ιησούς.
25 Του έλεγαν λοιπόν οι άλλοι μαθητές: «Έχουμε δει τον Κύριο!» Εκείνος τους είπε: «Αν δε δω στα χέρια του το σημάδι των καρφιών και δε βάλω το δάχτυλό μου στο σημάδι των καρφιών και δε βάλω το χέρι μου στην πλευρά του, δε θα πιστέψω».
Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE

1108 - Να χαρείς μαζί με την Παναγία την Ανάσταση του Χριστού (Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη)


Συλλογίσου αγαπητέ, ότι έχουμε χρέος να συγχαρούμε με την Παναγία Παρθένο, που όταν είδε τον Υιό και Θεό της ότι αναστήθηκε, γέμισε αμέσως από τόση μεγάλη χαρά όσο μεγάλη ήταν και η θλίψη που δοκίμασε στα Πάθη του.
Οι πόνοι και οι θλίψεις της μετριούνται με τη γνώση που είχε για την άπειρη αξιότητα του ενσαρκωμένου Λόγου, και από την αγάπη της σ' αυτόν, όχι μόνο σαν Θεό, και σαν γέννημα των σπλάγχνων της, αλλά σαν μονογενή Υιό της και επειδή αυτή μόνη ήταν μητέρα του χωρίς πατέρα. Όλα αυτά δεν άφηναν την αγάπη της να μοιρασθεί σε άλλα πράγματα, αλλά την πολλαπλασίαζαν μόνο στο γλυκό της Υιό.
Επειδή λοιπόν τον γνώριζε περισσότερο, τον αγαπούσε και περισσότερο, απ' όσο τον γνώριζαν και τον αγαπούσαν όλοι οι άγγελοι στον ουρανό. Επομένως μπορούμε να πούμε, ότι η Παναγία Παρθένος έπασχε στο Πάθος του Υιού της περισσότερο από όσο έπασχαν όλα μαζί τα κτίσματα· κι ότι η λύπη της δεν συγκρίνεται με καμιά άλλη, παρά μόνο τη λύπη, που δοκίμασε ο αγαπημένος της Ιησούς. «Και τη δική σου ψυχή θα διαπεράσει ρομφαία» (Λουκ. 2,35).
.......Αφού όμως αυτή πρώτη πήγε κατά το μεσονύκτιο για να δει τον τάφο του Υιού της και αφού γι' αυτή και μόνη έγινε ο σεισμός και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ο συνήθης διακονητής και τροφεύς και ευαγγελιστής της, κατέβηκε από τους ουρανούς, κύλησε την πέτρα από τη πόρτα του τάφου και καθόταν πάνω σ' αυτήν αστραπόμορφος και λευκός σαν το χιόνι. Αφού λέω, κατέβηκε ο θείος Γαβριήλ, ω, πως μετατράπηκε αμέσως σε υπερβολική χαρά η υπερβολική της λύπη! Ω πόσο αγαλλίασε το πνεύμα της, όταν είδε, ότι γι' αυτήν μόνο ανοίχθηκε ο τάφος του Υιού της! Όπως για χάρη της Θεοτόκου ανοίχθηκαν στους ανθρώπους τα ουράνια και τα επίγεια, έτσι και για τη Θεοτόκο ανοίχθηκε ο ζωοποιός τάφος του Κυρίου, όπως λέει ο μέγας της Θεσσαλονίκης Γρηγόριος ο Παλαμάς.
Αυτή πρώτη είδε την Ανάσταση του Υιού της! Ω πόσο ευφράνθηκε, όταν πλησιάζοντας στόν αγαπητό της Ιησού έπιασε με μεγάλη ευλάβεια και αγάπη τα άγια πόδια του και τα προσκύνησε! Κι όταν είδε γεμάτα από το θείο φως της Αναστάσεως τα μέλη του γλυκύτατου Υιού της, τα οποία προ ολίγου ήσαν όλα καταξεσχισμένα, άτιμα και άμορφα! Πάνω απ' όλα όμως πόσο χάρηκε, όταν άκουσε από το θείο στόμα του Υιού της τον χαροποιό εκείνο λόγο, που της είπε, το «χαίρε»· μολονότι και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει, ότι ήταν μαζί της και η Μαγδαληνή Μαρία και έπιασε και αυτή τα πόδια του Κυρίου, και άκουσε και αυτή το χαίρε, με σκοπό να μην αμφισβητείται η Ανάσταση του Κυρίου, αν την μαρτυρούσε μόνο η Παναγία μητέρα του λόγω της φυσικής οικειότητας, καθώς το αποδεικνύει ο Θεσσαλονίκης Γρηγόριος (και ο Ξανθόπουλος στο συναξάρι του Πάσχα). Ποιος νους μπορεί να καταλάβει τι είδους τελειότητα αγάπης και χαράς υπήρξε ανάμεσα στη Θεοτόκο και στο Χριστό, αναμεσα σε μια τετοια Μητέρα και σ' ένα τέτοιο Γιό;
Λοιπόν, αδελφέ αν η Θεοτόκος είναι φυσική Μητέρα του Χριστού, θετή δε και πνευματική μητέρα όλων των Χριστιανών και μάλιστα τέτοια μητέρα ώστε, καθώς ο Χριστός μας παραγγέλλει να μη αποκαλέσουμε πατέρα στη γη, επειδή κυρίως ένας είναι ο πατέρας μας, ο επουράνιος. Έτσι ακριβώς έχουμε δίκιο να πούμε ότι κι άλλη μητέρα δεν έχουμε παρά μόνο τη Θεοτόκο. Αν, λέω, η Θεοτόκος είναι μητέρα των χριστιανών, χρωστάς και συ αδελφέ σαν χριστιανός και γιός της Παρθένου να συγχαρείς σ' αυτή τη μεγάλη χαρά της. Αν στον καιρό της τόσης ευτυχίας της, δέν συγχαρείς με την Παναγία, ασφαλώς θα φανείς ανάξιος της αγάπης της. Και αν φανείς ανάξιος της αγάπης της, θα φανείς ανάξιος για να γίνεις δεκτός κάτω από τη σκέπη της· κι αν αυτή η μητέρα όλων μας, δεν σε δεχθεί κάτω από τη σκέπη της αλλοίμονον σε σένα! Ποια ελπίδα σου απομένει για τη σωτηρία σου; Αυτή είναι η μητέρα του ελέους και όλες οι χάριτες του Θεού περνούν μέσ' από τα χέρια της τόσο στον ουρανό, όσο και στη γη, τόσο στους αγγέλους, όσο και στούς ανθρώπους. Αυτή μόνη όντας μεθόριο μεταξύ του Θεού και των κτισμάτων, παίρνει από την Τρισήλιο Θεαρχία όλες τις υπερφυσικές δωρεές και τα χαρίσματα και τα μεταδίδει σαν φιλανθρωπότατη βασίλισσα σ' όλες τις τάξεις των αγγέλων και των ανθρώπων, ανάλογα με τήν αγάπη, που έχουν πρός αυτήν. Είναι λοιπόν αυτή μόνη η ταμιούχος ταυτόχρονα και χορηγός του πλούτου της θεότητος και χωρίς τη μεσιτεία της δέν μπορεί νά πλησιάσει κανείς το Θεό, ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος, καθώς λέει γι' αυτήν ο μέγας της Θεσσαλονίκης Γρηγόριος στον πρώτο λόγο του στα Εισόδια.
Θέλησε λοιπόν ο Κύριος να είναι οι πρεσβείες της Θεοτόκου νόμοι απαράβατοι, για να δίνεται από αυτόν έλεος και ευσπλαγχνία σ' εκείνους, για τους οποίους αυτή πρεσβεύει: «ανοίγει το στόμα και μιλάει με σοφία και σύνεση και η ελεημοσύνη της ανέστησε τα τέκνα της και πλούτισαν» (Παροιμ. 29, 28). Και ο άγιος Γερμανός λέει απευθυνόμενος στην Παρθένο «Δεν είναι ποτέ δυνατόν να σε παρακούσει ο Θεός, επειδή πειθαρχεί "κατά πάντα, και διά πάντα, και σε όλα" σε σένα που είσαι η αληθινή και άχραντη μητέρα του» (Λόγος στήν Κοίμηση).
Να χαίρεσαι λοιπόν με όλη σου την καρδιά μαζί μ' αυτήν τη Δέσποινα, τ' ουρανού και της γης, της χαράς το δοχείο, επειδή σ' αυτήν πρώτη δόθηκε η χαρά και πριν από την Αναστάση, στον Ευαγγελισμό της, και μετά την Ανάσταση, σήμερα.
Να χαίρεσαι μαζί με τη Θεοτόκο, καθώς χαίρεται μαζί της και όλη η Εκκλησία του Χριστού σε πολλά σημεία των ασματικών τροπαρίων της ψάλλοντας της χαρμόσυνα και πανηγυρικά, τώρα μέν: «ο άγγελος εβόα τη Κεχαριτωμένη, αγνή Παρθένε χαίρε και πάλιν ερώ χαίρε. Ο σος Υιός ανέστη τριήμερος εκ τάφου», τώρα δε: «Συ δε αγνή τέρπου Θεοτόκε, εν τη εγέρσει του τόκου σου». Καί αλλού: «Αναστάντα κατιδούσα σον Υιόν και Θεόν, χαίροις σύν Αποστόλοις, Θεοχαρίτωτε αγνή». Και σε άλλο σημείο: «την γαρ εν τω πάθει σου μητρικώς πάντων υπεραλγήσασαν, έδει και τη δόξη της σαρκός σου, υπερβαλλούσης απολαύσαι χαράς».( Αυτή που ως μητέρα υπερβολικά πόνεσε στο πάθος σου, έπρεπε να απολαύση υπερβολική χαρά για τη δόξα του σώματος σου).
Τι λέω; Να χαίρεσαι μαζί με τη Θεοτόκο, καθώς χαίρεται μαζί της και όλη η άλογη κι αναίσθητη κτίση και πανηγυρίζει στήν Ανάσταση του Υιού της και της προσφέρει τα ωραιότερα και σπουδαιότερα δώρα και τις χάριτες της γλυκύτατης άνοιξης. Δέν βλέπεις και με τα μάτια σου, πως τώρα ο ουρανός είναι διαυγέστερος; Ότι ο δίσκος της σελήνης είναι λαμπρότερος καί πιο ασημένιος, και όλα τα αστέρια του ουρανού φαίνονται καθαρότερα; Δέν βλέπεις πως τώρα η γη είναι στεφανωμένη με τα πολυποίκιλά της χορτάρια, με τ' ανοιγμένα διάφορα δένδρα της και με τα ποικιλόχρωμα και ευωδέστατα άνθη και τριαντάφυλλα της, που άλλα μεν βγήκαν τελείως από τους κάλυκές του και παρουσιάζουν σ' όσους τα βλέπουν τη ροδόπνοη χάρη τους, ενώ άλλα βγήκαν λίγο και άλλα είναι κλεισμένα ακόμη μέσα σ' αυτούς; Δεν ακούς με τ' αυτιά σου τη συμφωνία και την παναρμόνια μουσική, που τώρα συνθέτουν με τις γλυκύτατες φωνές τους πάνω στα χρυσοπράσινα και πυκνόφυλλα δένδρα τ' αηδόνια, τα χελιδόνια, τα τρυγόνια, τα κοτσύφια, οι κούκοι, οι πέρδικες, οι κίσσες, τ' αγριοπερίστερα, οι σπίνοι και τα υπόλοιπα πουλιά; Πώς συναγωνίζονται να νικήσουν το ένα το άλλο με τα ποικιλόφθογγα και γοργογλυκόστροφα κελαδήματα τους; Και πώς κατασκευάζουν με τόση τέχνη τις φωλιές τους; Πώς τα θηλυκά κάθονται και ζεσταίνουν τ' αυγά μέσα σ' αυτές, ενώ τα αρσενικά πετούν τριγύρω και κελαηδούν γλυκύτατα; Δεν βλέπεις πώς τώρα οι βρύσες τρέχουν καθαρότερα; Πώς τα ποταμια τρέχουν πλουσιότερα και ποτίζουν όπου περνούν τη γη; Πώς τα περιβόλια ευωδιάζουν; Πώς το χορτάρι κυμματίζει; Πώς τα μικρά και τρυφερά αρνάκια πηδούν και χορεύουν μέσα στους χορτιαριασμένους κάμπους και τα χωράφια; Δεν βλέπεις πώς οι εργατικές μέλισσες βγαίνουν τώρα από τις κυψέλες τους, βουίζουν γλυκύτατα και πετούν τριγύρω στούς κάμπους και τα περιβόλια, ρουφάνε τα άνθη και πλάθουν τις κηρήθρες τους,τοποθετώντας τις ευθείες γραμμές απέναντι από τις γωνίες για περισσοτέρη ασφάλεια και ομορφιά του έργου τους και κατασκευάζουν το γλυκύτατο μέλι; Δεν βλέπεις πώς τώρα οι άνεμοι ησυχάζουν; Πώς φυσά η γλυκειά αύρα; Πώς η θάλασσα είναι γαλήνια και ήρεμη‡ πώς οι ναύτες ταξιδεύουν άφοβα και πώς τα δελφίνια συνταξιδεύουν με τα πλοία φυσώντας και κολυμπώντας χαριτωμένα και ξεπροβοδίζουν τους ναύτες χαρούμενα; ... Δεν βλέπεις πώς τώρα όλα τα ορατά δημιουργήματα, όπου και αν γυρίσεις να δεις, είναι τερπνά, είναι ευώδιαστά, δροσερά, χαρούμενα καί ευχαριστούν τις πέντε αισθήσεις του σώματος; Και πώς φαίνονται σαν να συναναστήθηκαν με τον Χριστό και αυτά και ζωντάνεψαν που ήταν πρωτύτερα σαν νεκρωμένα και πεθαμένα από την παγωνιά και το ψύχος του χειμώνα;
Και για να πω με συντομία, να χαίρεσαι και συ αδελφέ με τη Θεοτόκο, καθώς χάρηκαν και οι θείες Μυροφόρες, η Μαγδαληνή Μαρία, η Σαλώμη και η Ιωάννα. Μπορείς, αν θέλεις, να γίνεις και συ στη ψυχή σαν αυτές, όπως σε προτρέπει ο Θεολόγος Γρηγόριος λέγοντας: «κι αν είσαι κάποια Μαρία, ή Σαλώμη, ή Ιωάννα, δάκρυσε τα χαράματα, δες πρώτη το λίθο κυλισμένο, ίσως και τους αγγέλους κι αυτόν τον Ιησού»‡ τα λόγια αυτά ερμηνεύοντας ο σχολιαστής Νικήτας λέει: «Μαρία Μαγδαληνή είναι κάθε ψυχή πρακτική, που καθαρίστηκε με το λόγο των ευαγγελικών εντολών, σαν από δαιμόνια, από την «προσπάθεια» (προσκόληση) της πρόσκαιρης αυτής ζωής. Σαλώμη, που ερμηνεύεται ειρήνη, είναι η ψυχή εκείνη που νίκησε τα πάθη και υπέταξε το σώμα στη ψυχή, απέκτησε με τη θεωρία τη γνώση των όντων των πνευματικών νοημάτων και γι αυτό κατέχει την τέλεια ειρήνη. Ιωάννα πάλι, ερμηνεύεται περιστερά, και είναι η ψυχή εκείνη η άκακη και γονιμότατη στις αρετές, που απέβαλε κάθε πάθος με την πραότητα και είναι θερμή στο να γεννά τα πνευματικά νοήματα με γνώση και διάκριση.
Αν γίνη τέτοια η ψυχή σου αγαπητέ, πήγαινε σαν τις Μυροφόρες με προθυμία και ταχύτητα - γιατί ο όρθρος αυτό φανερώνει - στον τάφο, δηλαδή στό βάθος της καρδιάς σου, που είναι κρυμμένος ο λόγος των επίγειων και των ουράνιων και ζήτησε με δάκρυα νοητά και αισθητά να μάθεις, αν αναστήθηκε ο λόγος της αρετης και της γνώσεως, που είναι μέσα σου. Αν ζητήσεις με τέτοιο τρόπο, πρώτα θα δεις να φεύγει από την καρδιά σου ο λίθος, δηλαδή η πώρωση της ασάφειας του λόγου, και αφού φύγει αυτή θα δεις τους αγγέλους, δηλαδή τις κινήσεις της συνειδήσεώς σου να σου κηρύττουν, ότι αναστήθηκε μέσα σου ο λόγος της αρετής και της γνώσεως, που είχε νεκρωθεί από την αμαρτία‡ επειδή στη ψυχή του φαυλοβίου ανθρώπου ο λόγος δεν ενεργεί, αλλά είναι σαν νεκρός. Έπειτα θα δεις κι αυτόν τον ίδιο το λόγο να σου εμφανίζεται στό νου γυμνός και χωρίς τύπους και σύμβολα και να γεμίζει τις νοερές δυνάμεις της ψυχής σου από χαρά πνευματική. Αφού λοιπόν πληροφορηθείς έτσι την Ανάσταση του λόγου με την πρακτική Μαρία, δηλαδή τη Μαγδαληνή, που είναι τύπος της πρακτικής ασκήσεως, να χαίρεσαι μαζί μέ την άλλη Μαρία, τή Μητέρα του Θεού, που είναι ο τύπος της θεωρητικής ζωής, η οποία αφού πήγε πρώτη και είδε μια φορά την Ανάσταση του Υιού της, πληροφορήθηκε και ησύχασε και δεν ξαναπήγε στον τάφο, σαν τις άλλες μυροφόρες, επειδή η θεωρία προηγείται και αντιλαμβάνεται απλά και άμεσα, ενώ η πράξη ακολουθεί και αποκτά τη γνώση με την πείρα.
Από το παράδειγμα του Ιωάννη, που είναι τύπος της θεωρίας, και του Πέτρου, που είναι τύπος της πράξεως, πίστεψε τα παραπάνω. Και οι δύο αυτοί έτρεχαν μαζί, όπως λέει το Ευαγγέλιο, αλλ' όμως ο Ιωάννης έφθασε νωρίτερα από τον Πέτρο. Και ο μεν Ιωάννης βλέπει «τα οθόνια κείμενα μόνα» και πιστεύει, ο δε Πέτρος εισέρχεται στον τάφο και περιεργάζεται τα οθόνια και το σουδάριο και τα λοιπά και πιστεύει.
Η μεγαλύτερη όμως χαρά, που μπορείς να προξενήσεις στη Θεοτόκο, είναι να αποφασίσεις να νικάς τα πάθη σου κάθε στιγμή και να ζεις με αγνότητα για την αγάπην της Παρθένου. Για να γίνεις άξιος να σε υπερασπίζεται και να σ' έχει γιά παιδί της φρόντιζε να υποτάσσεσαι και να δουλεύεις όσο μπορείς περισσότερο σ' αυτήν και στον μονογενή της Υιό και παρακάλεσέ την να σε συμπεριλάβει ανάμεσα στους ευλαβικούς δούλους της και να σε αξιώσει να χαίρεσαι μ' αυτήν αιώνια στον ουρανό, ψάλλοντας της εκείνο που είπε ο Δαβίδ: «μνησθήσομαι του ονόματός σου εν πάση γενεά και γενεά· δια τούτο λαοί εξομολογήσονταί σοι εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος» (Ψαλμ. 44,17), δηλαδή, θα θυμηθώ τ' όνομά σου σ' όλες τις γενεές· γι' αυτό οι λαοί θα σε δοξολογήσουν στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος.

1107 - Τω Αγίω και Μεγάλω Σαββάτω


Στο Εσφιγμενίτικο κονάκι, στις Καρυές:1106 - Προτροπή Αγιορείτη μοναχού


Μεγάλο Σάββατο, η τελευταία μέρα της Μεγάλης Εβδομάδος και της Τεσσαρακοστής του Πάσχα. Ο Χριστός μας λύει τα δεσμά του Θανάτου. Σήμερα θα σας παρακαλούσα μετά το Χριστός Ανέστη να παραμείνετε στους Ναούς... Δεν τελειώνει η ακολουθία με το Χριστός Ανέστη, συνεχίζει με την Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, Αναστάσιμη, γεμάτη φως!
Απόψε, Ανάσταση, ο Χριστός μας δέχεται όλους κοντά Του να κοινωνήσουμε το Θείο Σώμα και Αίμα Του, κι ας είμαστε ανεξομολόγητοι, ας έχουμε φάει, ας έχουμε αμαρτήσει. Απόψε ο Χριστός μας δίνει χάρη να μετέχουμε στην Θεία μετάληψη, μας δέχεται όπως πάντα με χαρά και αγάπη. κι αυτό γιατί όλο τον κόσμο μας θέλει κοντά Του, όλο τον κόσμο θέλει να σώσει.
Λάβεται φάγετε τούτο μου εστί το σώμα μου.Πίεται εξ'αυτού πάντες τούτω μου εσθεί το αίμα προς συχώρεση των αμαρτιών και ζωή αιώνιον-Ματθ-κστ-28

Καλημέρα σας, Καλή Ανάσταση.
Μοναχός Θεολόγος Λαυριώτης


το αντέγραψα από τη σελίδα:  http://www.facebook.com/theologosmonachos

1105 - Το παράπονο του Εσταυρωμένου

του Αρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη
Καθηγουμένου Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους

Από το βιβλίο του
«Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι»,
Άγιον Όρος 2005

Ακούμε κάθε χρόνο το παράπονο του πάσχοντος Χριστού προς τους Ιουδαίους, που η αγάπη του είχε πλούσια ευεργετήσει.
Ας διερωτηθούμε μήπως το παράπονο αυτό έχει ο Χριστός και από εμάς τους συγχρόνους Χριστιανούς και μάλιστα τους Ορθοδόξους Έλληνας Χριστιανούς.
Μήπως και εμείς με τις αμαρτίες μας, τις σοβαρές παραβάσεις του αγίου Νόμου Του, με την σκληροκαρδία και αμετανοησία μας, την σαρκική και εγωιστική ζωή μας, τις αδικίες μας, τον ανασταυρώνουμε; Μπορεί και σε μας να ειπεί ο Κύριος:
Λαός μου τί εποίησά σοι;
Σου εμπιστεύθηκα τον ατίμητο θησαυρό της Ορθοδόξου Πίστεως.
Σου παρέδωσα την Καινή μου Διαθήκη στην γλώσσα σου.
Μέσα από τους κόλπους σου ανέδειξα τους μεγαλύτερους διδασκάλους και Πατέρας της Εκκλησίας και στην γλώσσα σου παρεδόθη η ανεκτίμητη πατερική Θεολογία.
Αποστολικοί πόδες διέτρεξαν την χώρα σου, σου εκήρυξαν το Ευαγγέλιο και την επότισαν με τα μαρτυρικά τους αίματα.
Άγιοι μάρτυρες και άγιοι ασκητές και τα χαριτόβρυτα αγία λείψανα τους αγίασαν και αγιάζουν τους τόπους που κατοικείς.
Το Άγιον Όρος και πλήθος Ιερών Μονών και Προσκυνημάτων και θαυματουργών ιερών εικόνων σε περιφρουρούν και ευλογούν.
Σε βοήθησα να διατήρησης την εθνική σου ελευθερία και να την ανάκτησης, όταν την έχασες.
Μέχρι σήμερα δίδω πλούσια την Χάρι μου και την βοήθεια σε όσους με πίστι και ταπείνωσι την ζητούν.
Εσύ όμως λαέ μου τί μου ανταποδίδεις;
-Νόμους αντιχριστιανικούς, με τους οποίους νομιμοποιείς φοβερά εγκλήματα, όπως την έκτρωση. Τα 300.000 παιδιά που άσπλαχνα θανατώνονται κάθε χρόνο από τις ίδιες τις μητέρες τους, με την συνεργασία του κράτους, βοούν προς με. Ποιος θα σε ξεπλύνει από αυτό το αθώο αίμα των αδικοσκοτωμένων παιδιών;
-Προβάλλεις, δια των μέσων επικοινωνίας, πρότυπα ζωής ξένα και αντίθετα προς το Ευαγγέλιο μου. Προβάλλεις την διαφθορά, την διαστροφή, το έγκλημα, και αυτά εν ονόματι της ελευθερίας. Έτσι οδηγείς τους ανθρώπους στο χάος και στον μηδενισμό.
-Απομακρύνεις όλο και περισσότερο την παιδεία από την χριστιανική πίστη. Αφήνεις τους νέους πνευματικά αθωράκιστους και τους ενθαρρύνεις από τα πρώτα γυμνασιακά χρόνια σε ανεύθυνες σαρκικές σχέσεις, για να τους προφύλαξης δήθεν από το έιτζ (AIDS). Τα παιδιά που τους δόθηκε μία υλιστική ανατροφή, που ξενυχτούν μέχρι πρωίας στα διάφορα νυκτερινά κέντρα και που δεν με εγνώρισαν για να νοιώσουν την αληθινή χαρά, προσπαθούν να γεμίσουν το κενό της ψυχής τους με τα ναρκωτικά.
-Η φοβερή εξάπλωσης των ναρκωτικών δεν σε ανησυχεί όσο πρέπει, ούτε ψάχνεις να βρεις τα βαθύτερα πνευματικά αίτια της καταστάσεως αυτής. Και όμως τα ναρκομανή παιδιά μου και παιδιά σου σαπίζουν και πεθαίνουν.
-Ανέχεσαι μεγάλες κοινωνικές αδικίες. Άλλοι να θησαυρίζουν και να ζουν με προκλητική σπατάλη και άλλοι να δουλεύουν εξοντωτικά και να παίρνουν μισθούς πείνας.
-Δεν φροντίζεις όσο πρέπει για τους ανέργους, τους αστέγους, τους φυλακισμένους ή αποφυλακισμένους.
-Γέμισες την χώρα με καζίνο, αν και γνωρίζεις ότι στους ναούς αυτούς του Σατανά πολλοί άνθρωποι καταστρέφονται, με αποτέλεσμα οικογενειακά δράματα και παιδιά πού βρίσκονται στους δρόμους απροστάτευτα.
Όλα αυτά τα ναυάγια δεν είναι και εις βάρος της εθνικής οικονομίας;
-Ερωτοτροπείς με θεούς αλλότριους. Περιθωριοποιείς την Ορθόδοξο Εκκλησία σου, αγνοώντας ότι αυτή είναι η πνευματική σου μητέρα και τροφός, αυτή σε έσωσε κατά την μακραίωνα δουλεία και αύτη αποτελεί μέχρι σήμερα τον ισχυρότερο συνεκτικό ιστό του Γένους.
-Προβάλλεις παραθρησκείες, γνωστικιστικές αιρέσεις, μαγείες, αστρολογίες και άλλες προλήψεις, στα θολά και δηλητηριώδη νερά των οποίων ματαίως προσπαθείς να ξεδιψάσεις.
-Κύριο μέλημα σου είναι η είσοδός σου(σ. ιστοσελίδας: σήμερα θα λέγαμε, η παραμονή σου) στην Ευρωπαϊκή Ένωσι, την οποία επιδιώκεις πάση θυσία ακόμη και εις βάρος της εθνικής και θρησκευτικής σου ταυτότητος. Τί θα ωφεληθείς όμως, εάν κερδίσεις τον κόσμο όλον και ζημιωθείς την ψυχή σου; Γιατί δεν λαμβάνεις υπ' όψιν την αγωνία πολλών πιστών μου τέκνων για θεσμούς όπως το ηλεκτρονικό φακέλλωμα, η σφράγιση με το σημείο του Αντιχρίστου κ.ά., που είναι πολύ πιθανόν να σου στερήσουν την ελευθερία και να σε υποτάξουν στην εξουσία ανελεύθερων και αντίχριστων δυνάμεων;
Αυτά τα παράπονα και άλλα ημπορεί να απευθύνει σε μας από το ύψος του Σταυρού του ο Κύριος Ιησούς.
Υπάρχουν ασφαλώς φιλόθεες και φιλάνθρωπες ψυχές πού αναπαύουν τον Κύριο. Χάριν αυτών, παρά τις πίκρες πού οι περισσότεροι τον ποτίζουμε, δεν αποστρέφει ακόμη το πρόσωπο του από μας. Μας ελεεί.
Όπως υπάρχουν και θεάρεστες πράξεις, πού αποβλέπουν στο γενικό καλό. Όμως αυτές δεν αντισταθμίζουν πράξεις πού είναι αντίθετες στον Νόμο του Θεού, δηλαδή την Αγάπη.
Ο εσταυρωμένος Κύριος αναμένει την μετάνοια όλων μας. Αρχόντων και αρχομένων, κλήρου και λάου, μοναχών και κοσμικών. Για να μείνει η ευλογία Του στο ελληνορθόδοξο γένος μας. Για να μη ακούσουμε και εμείς τον φοβερό Του λόγο: «Αρθήσεται αφ' υμών η βασιλεία του Θεού και δοθήσεται έθνει ποιούντι τους καρπούς αυτής» (Ματθ. κα', 43). Ή, «ουκέτι στέγω λοιπόν (δεν σας υποφέρω πλέον), καλέσω μου τα έθνη, κακείνα με δοξάσουσι συν τω Πατρί και τω Πνεύματι' καγώ αυτοίς δωρήσομαι ζωήν την αιώνιον» (Αντίφωνον ιβ' Μ. Παρασκευής).
Αδελφοί, παρά τις στενοχώριες και δυσκολίες μας, χαρείτε.
Ο Χριστός Ανέστη.
Ο Χριστός μας χαρίζει ζωή και ανάσταση.
Γι' αυτό μόνο σ' Αυτόν ανήκει η ευχαριστία, η τιμή, η προσκύνησις
και η δόξα εις τους αιώνας.
Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!