Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2011

457 - Επιστολή της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους στον Ηγούμενο της Ι.Μ. Βατοπαιδίου Αρχιμ. κ. Εφραίμ


ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. Φ.4/5/3069
Καρυαί τη 13η/26η Δεκεμβρίου 2011


Τω Πανοσιολογιωτάτω
Αγίω Καθηγουμένω
της Ι. Μ. Βατοπαιδίου
Αρχιμ. κ. Ε φ ρ α ί μ
και τη περί αυτόν τιμία Αδελφότητι
Eις την Αυτήν

...........Την Υμετέραν Πανοσιολογιότητα
...........αδελφικώς εν Κυρίω κατασπαζόμεθα.

.......Μετά πολλής θλίψεως και μεγάλης εκπλήξεως έπληροφορήθημεν την εκδοσιν εντάλματος συλλήψεως δια την άμεσον προφυλάκισιν της Υμετέρας Πανοσιολογιότητος.
.......Προξενεί εις ημάς, ως και εις άπαντα τον αγιορειτικόν κόσμον, βαθύ άλγος η εσπευσμένη εκδοσις και αποστολή του ως άνω εντάλματος συλλήψεως κατά τας παραμονάς της λαμπράς εορτής της Γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η ανεξήγητος σπουδή και η άμεσος κινητοποίησις ισχυράς αστυνομικής δυνάμεως και η επείγουσα αποστολή εισαγγελέως, με παράκαμψιν των αγιορειτικών θεσμίων, διά την σύλληψιν Υμών, ως εάν επρόκειτο περί προσώπου κακοποιού και άκρως επικινδύνου. Αι ενέργειαι αύται προσβάλλουν το θρησκευτικόν αίσθημα του πιστού λαού, την Αγιωτάτην Έκκλησίαν ημών και τον Αγιορειτικόν Μοναχισμόν.
.......Άγιοι πατέρες και αδελφοί, συμμεριζόμεθα τον πόνον και το μέγεθος της πρωτοφανούς δοκιμασίας και του σταυρού, τον οποίον αίρετε κατά τας αγίας ταύτας ημέρας, κατά τας οποίας αδίκως διασύρεται και οδηγείται εις προφυλακισιν ο πνευματικός Υμών Πατήρ, γνωστός εκ νεότητος διά την αγάπην αυτού προς την Έκκλησίαν και τον μοναχισμόν και την πολυετή προσφοράν, τόσον εις την Ιεράν Υμών Μονήν, όσον και γενικώτερον εις το Άγιον Όρος. Ούτως εν τω προσώπω αυτού προσβάλλεται άπασα η Αγιορείτικη Αδελφότης.
.......Συμμετέχοντες και συναλγούντες δια την δοκιμασίαν Υμών ταύτην, εκφράζομεν δια του παρόντος ιεροκοινοσφραγίστου ημών γράμματος την ολόθυμον συμπαράστασιν της καθ’ ημάς Ιεράς Κοινότητος, περιβάλλοντες τον άγιον Καθηγούμενον με την αμέριστον εμπιστοσύνην, τον σεβασμόν και την εν Χριστφ ειλικρινή αγάπην ημών.
.......Ευχόμεθα εκ καρδίας όπως ο δια την ημετέραν σωτηρίαν ενανθρωπήσας Κύριος ημών, ταις ακαταισχύντοις πρεσβείαις της εφόρου του Αγιωνύμου ημών Τόπου Κυρίας Θεοτόκου, ενισχύη πάντας Υμάς, ποίηση αισίαν την έκβασιν της δοκιμασίας ταύτης και διασκέδαση τας βούλας του αντικειμένου και των πολεμίων της Εκκλησίας.
.......Επί δε τούτοις διατελούμεν μετά πολλής της εν Κυρίω αγάπης και φιλαδελφίας.

.......Άπαντες οι εν τη κοινή Συνάξει Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοι των είκοσιν Ιερών Μονών του Αγίου Όρους Άθω456 - Γέροντας Πορφύριος: Μας επαινούν και τα χάφτουμε.

.......Ὁ Γέροντας ὡς γιατρός μου δὲν “ἔβλεπε” μόνο τὶς σωματικές μου ἀσθένειες. Φρόντιζε καὶ γιὰ τὶς πολλὲς πνευματικὲς ἀτέλειές μου. Προσπάθειά του νὰ βρῶ τὴν ταπείνωση.
.......Ἕνα ἀπόγευμα μοῦ τηλεφώνησε στὸ ἰατρεῖο, ἀκριβῶς μετὰ τὴν ὑπερβολικὴ ἐκδήλωση ἀγάπης ἑνὸς ζεύγους ἀσθενῶν μου ποὺ περιποιήθηκα. Μεταφέρω τὰ λόγια του:
.......- Γιωργάκη, εἶμαι ὁ Γέροντας. Ἐμεῖς οἱ δυὸ θὰ πᾶμε μαζὶ στὴν κόλαση. Θὰ ἀκούσουμε: “Ἄφρον… ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ. Τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου ἀπήλαυσας, ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται;”.
.......Τὸν διέκοψα:
.......- Τί ἀπολαύσαμε, Γέροντα, σ’ αὐτὴ τὴ ζωή; Τὸ σαράβαλο αὐτοκίνητο, τὸ ἄδειο βιβλιάριο ἢ τὸν ἀνύπαρκτο ὕπνο μας;”.
.......Ἀπάντησε ἀπότομα:
.......- Τί εἶναι αὐτὰ ποὺ λές; Δὲν σοῦ λέει o κόσμος “τί καλὸς γιατρὸς ποὺ εἶσαι, μᾶς ἀγαπᾶς, μᾶς φροντίζεις, δὲν μᾶς γδέρνεις”; Καὶ σὺ τὰ ἀποδέχεσαι, τὰ χάφτεις. Ἔ, τὸν ἔχασες τὸν μισθό σου. Τὰ ἴδια παθαίνω κι ἐγώ. Μοῦ λένε πὼς ἔχω χαρίσματα, πὼς μπορῶ νὰ τοὺς ἀκουμπήσω καὶ νὰ κάνω θαύματα, πὼς εἶμαι ἅγιος. Καὶ τὰ χάφτω ὁ ἀνόητος καὶ ἀδύναμος. Ἔ, γι’ αὐτὸ σοῦ εἶπα ὅτι μαζὶ θὰ πᾶμε στὴν κόλαση.
.......- Ἄν εἶναι νὰ πᾶμε μαζί, τοῦ ἀπάντησα, πᾶμε καὶ στὴν κόλαση!
.......- Ἐγὼ σοῦ μιλάω σοβαρὰ καὶ σὺ πάντα ἀστειεύεσαι. Καλὴ μετάνοια καὶ στοὺς δυό μας, εἶπε καὶ μοῦ τὸ ἔκλεισε.
(Μαρτυρία ἀειμνήστου ἰατροῦ Γεωργίου Παπαζάχου)
(Ἀνθολόγιο Συμβουλῶν Γέροντος Πορφυρίου, σελ. 427)


http://anavaseis.blogspot.com/2011/12/blog-post_2517.html
455 - Σύσσωμος η Ιερά Κοινότητα περιβάλλει με αμέριστη εμπιστοσύνη τον Γέροντα Εφραίμ

Γράφει ο Αιμίλιος Πολυγένης
.......Την ολόθυμη συμπαράσταση στο πρόσωπο του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Βατοπαδίου Αρχιμ. Εφραίμ, εξέφρασαν πριν από λίγα λεπτά τα Μέλη της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους.
.......Σύμφωνα με πληροφορίες της Romfea.gr σήμερα Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2011, Αντιπροσωπεία της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, επισκέφθηκε τον Ηγούμενο της Μονής Βατοπαιδίου Αρχιμ. Εφραίμ στο κελί του.
.......Τα Μέλη παρέδωσαν επιστολή συμπαράστασης προς τον Ηγούμενο, τονίζοντας ότι σύσσωμος η Κοινότητα εκφράζει την αμέριστον εμπιστοσύνη και σεβασμό προς το πρόσωπό του.
.......Επίσης οι Αντιπρόσωποι των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους στην επιστολή τους, τονίζουν ότι η απόφαση προφυλάκισης προσβάλει το θρησκευτικό αίσθημα του λαού, την Αγιωτάτη Εκκλησία και τον Αγιορειτικό Μοναχισμό.
.......Διαβάστε αποκλειστικά από τη Romfea.gr την επιστολή:


http://romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10366:2011-12-26-17-03-23&catid=13

454 - Σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης αύριο ο π. Εφραίμ


.......Σε εφημερεύον νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης θα μεταφερθεί την Τρίτη ο ηγούμενος Εφραίμ προκειμένου να ρυθμιστεί το σάκχαρό του δήλωσε στο ΣΚΑΪ ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Καρυών, Κωνσταντίνος Δοκουσλής.
.......Όπως είπε πρώτα θα πραγματοποιηθεί νέα εξέταση για να εκτιμηθεί η κατάστασή του.
.......Σύμφωνα με τον κ. Δοκουσλή ο ηγούμενος παραμένει απύρετος ενώ έχουν υποχωρήσει οι πόνοι στη μέση.
.......Εν τω μεταξύ, εξέπνευσε η προθεσμία εκτέλεσης του εντάλματός σύλληψής του.
.......Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να δοθεί παράταση της εκτέλεσης του εντάλματος για λόγους υγείας.
.......Εξάλλου, αποστάσεις από την απόφαση προφυλάκισης Εφραίμ κρατάει ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χαράλαμπος Αθανασίου.
.......Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του η κράτηση πρέπει να διατάσσεται ως εξαιρετικό μέτρο με μεγάλη προσοχή και φειδώ.
.......Ταυτόχρονα τονίζει ότι πρέπει να είναι προσεκτικοί όσοι εκφέρουν γνώμη, καθώς δεν έχουν γνώση της δικογραφίας.
.......Αύριο αναμένεται να απασχολήσει την εισαγγελία του Αρείου Πάγου το θέμα της προσωρινής κράτησης Εφραίμ.

http://www.skai.gr/news/greece/article/190197/antigrafotouen-anamoni-neou-iatrikou-anakoinothedos-gia-efraim-/

453 - Είπε ο Γέροντας του Εφραίμ του Βατοπαιδινού


.......Οι πειρασμοί δεν νυστάζουν, ούτε κουράζονται! Αν και πάντα είναι ωφέλιμοι, στη φύση τους όμως είναι βαρείς και κοπιαστικοί. Μόνον όταν ανοίξουν τα μάτια της ψυχής με τη φιλοπονία και το ταπεινό φρόνημα, γίνονται κατά κάποιο τρόπο, υποφερτοί, ακόμα και επιθυμητοί.
.
.***

.......Η συκοφαντία είναι το απαισιότερο φάσμα του μίσους και της κακότητας και το οδυνηρότερο τραύμα γι' αυτόν που την υφίσταται. Η συκοφαντία είναι το αμυντικό όπλο της κατωτερότητας. Επειδή δεν μπορεί να σκεπάσει τη γύμνωση και ευτέλειά της, προσπαθεί να αμαυρώσει αυτούς που βρίσκονται πιο ψηλά για να δικαιωθεί, όπως νομίζει.

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός
(01/07/1921 - 01/07/ 2009)

452 - Τα Τίμια Δώρα στο Δοξάτο (φωτογραφίες)

.......Από νωρίς σήμερα το πρωί, η μαρτυρική πόλη του Δοξάτου με ξεχωριστή χαρά και βαθύτατο σεβασμό φιλοξενεί τα Τίμια Δώρα, σμύρνα, χρυσό και λιβάνι που προσέφεραν οι Τρείς εξ’ Ανατολών Μάγοι στον ως βρέφος ενανθρωπήσαντα Κύριο.

.......Τα Τίμια Δώρα μεταφέρθηκαν από την Ιερά Μονή Αγίου Παύλου του Αγίου Όρους μετά από αίτημα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δράμας κ.κ. Παύλου.
.......Στο Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου Δοξάτου τα Τίμια Δώρα θα παραμείνουν μέχρι το μεσημέρι, οπότε θα μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας.


Σχετικά:

427 - Οι Δραμινοί θα κάνουν Χριστούγεννα με τα Τίμια Δώρα
19 - Η αρχόντισσα Μάρω και η δωρεά των Τιμίων Δώρων στην Ι.Μ. Αγίου Παύλου451 - Όσιος Νικόδημος της Τισμάνα (+1406)

Αγιορείτης Άγιος
Μνήμη 26 Δεκεμβρίου
και 13 Ιουλίου

.........Γεννήθηκε στο Πρίλεπ της Σερβίας το 1320 από Έλληνα πατέρα και Σερβίδα μητέρα, συγγενή του δεσπότου Λαζάρου. Νέος ασκήθηκε στο Άγιον Όρος και συνδέθηκε με τον ησυχαστή πατριάρχη Φιλόθεο Κόκκινο, τον Γρηγόριο Παλαμά, τον αγιογράφο Πανσέληνο και τον αυτοκράτορα Ιωάννη Κατακουζινό. Έμαθε ζωγραφική και καλλιγραφία. Έζησε στις Μονές Ρωσικού και Χιλανδαρίου, της οποίας έγινε ηγούμενος. Ως ηγούμενος είχε περίπου εκατό μοναχούς, Έλληνες, Σέρβους, Ρουμάνους, Βουλγάρους, των οποίων τις ψυχές έτρφε με την Αγία Γραφή και τα πατερικά κείμενα. Πολλούς μαθητές είχε σε όλο το Άγιον Όρος, με τους οποίους αργότερα αλληλογραφούσε. Εξελέγη Πρώτος του Αγίου Όρους. Για ένα διάστημα έζησε σε σπήλαιο, κοντά στο Χιλανδάρι. Η υπομονή του στους πειρασμούς, η ιερά ησυχία, η καλλιέργεια της νοεράς προσευχής, η κάθαρση και η απάθεια που απέκτησε τον αξίωσαν του προορατικού και θαυματουργικού χαρίσματος.
.........Αργότερα ίδρυσε στην Κράινα της Βουλγαρίας δυο μοναστήρια κατά το πρότυπο των αγιορειτικών και βοήθησε έτσι την εξάπλωση του αγιορειτικού ασκητισμού στην Βουλγαρία. Έζησε λίγο καιρό κοντά στον άγιο Βασιλέα των Σέρβων Λάζαρο και από εκεί εγκαταστάθηκε στη Ρουμανία το 1364.


.........Στις παραδουνάβιες χώρες συνέχισε, με τη βοήθεια των ηγεμόνων Βλαΐκου και Ράδου, την ίδρυση των μονών Βοντίτσα (1374) και Τισμάνα (1377) (φωτ.), της οποίας υπήρξε ηγούμενος. Οι μονές λειτουργούσαν με το αγιορειτικό τυπικό του Αγίου Αθανασίου. Κατά παράδοση ίδρυσε και τις μονές Βράτνα και Μοναστηρίτσα στα νότια του Δούναβη, Πρίσλοπ στα βόρεια των Καρπαθίων, Γκούρα, Μοτρούλουϊ και Ίλοβατς. Μαθητές του ίδρυσαν, στα τέλη του 14ου αιώνα, τη μονή Νεάμτς και άλλες.
.........Έγραψε το 1404/5 ευαγγελιστάριο στα σλαβωνικά και αλληλογραφούσε επί θεολογικών θεμάτων με τον άγιο Ευθύμιο, πατριάρχη Τυρνόβου.
.........Στα τελευταία του έτη αποτραβήχτηκε σ' ένα σπήλαιο. Η νηστεία, η αγρυπνία και η προσευχή του ήταν ακατάπαυστο έργο. Κάθε Κυριακή κατέβαινε στη μονή του να λειτουργήσει, να θεραπεύσει τους ασθενείς, να διδάξει τους μοναχούς και να παρηγορήσει τον λαό. Απ' όλη τη Ρουμανία έρχονταν ασθενείς στον θαυματουργό άγιο. Μερικοί θεραπεύονταν μόλις έφταναν στην Τισμάνα κι άλλοι αγγίζοντας τα ράσα του ή λαμβάνοντας την ευλογία του. Μεταξύ των ιαθέντων συγκαταλέγεται και η επιληπτική κόρη του ηγεμόνος Σιγισμούνδου.
.........Ο όσιος Νικόδημος υπήρξε κεντρική μορφή για τη μετάδοση του ησυχασμού στη Ρουμανία και άξιος πνευματικός εργάτης της σωτηρίας όλων των βαλκανικών λαών. Με τους βυζαντινοαγιορειτικούς και την παιδεία του έγινε ο άνθρωπος που συνέδεσε τις μονές της Ανατολικής Ευρώπης στα τέλη του Μεσαίωνα.
.........Ο σλαβικός κόσμος τον επονομάζει Γραικό και ο ρουμανικός λαός τον τιμά ιδιαίτερα ως διδάσκαλό του και τη μνήμη του εορτάζει με εξαιρετική μεγαλοπρέπεια. Υπήρξε διδάσκαλος της νοεράς προσευχής, βαθύς θεολόγος και πνευματικός πατήρ πολλών. Το μοναστήρι της Τισμάνα το κατέστησε περίφημο κέντρο καλλιγραφίας, αντιγραφής εκκλησιαστικών βιβλίων και μεταφράσεων, με φωτισμένους μοναχούς, και σύντομα έγινε ξακουστό σε όλα τα Βαλκάνια. Από εκεί ο όσιος διατηρούσε αλληλογραφία με Μονές του Αγίου Όρους, της Σερβίας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.


.........Μέρος των τιμίων και θαυματουργών λειψάνων του σώζεται στη Μονή Τισμάνα.
.........Τιμάται στις 26 Δεκεμβρίου και στις 13 Ιουλίου.

Πηγή: Μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου, ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
450 - Ιερομάρτυς Κωνστάντιος ο Ρώσος (+1742)

Αγιορείτης Άγιος
Μνήμη 26 Δεκεμβρίου
.......Γεννήθηκε στο Νοβγκορόντ της Ρωσίας. Εκάρη μοναχός στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου. Διετέλεσε εφημέριος στον ιερό ναό της Αγίας Σοφίας του Κιέβου. Αργότερα υπηρέτησε ως εφημέριος στον ναό της ρωσικής πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη. Είχε ιδιαίτερα μεγάλη μόρφωση. Γνώριζε τη ρωσική, τουρκική και ελληνική γλώσσα. Όλοι του έτρεφαν μεγάλο σεβασμό και ειλικρινή εκτίμηση και τον προόριζαν για επίσκοπο.
.......Κατά τον ρωσοτουρκικό πόλεμο ήλθε στο Άγιον Όρος και μόνασε στη Μονή της Μεγίστης Λαύρας. Ύστερα από προσκύνημά του στα Ιεροσόλυμα επέστρεψε στη Μ. Λαύρα και συνεδέθη μετά του επισκόπου πρώην Άρτης Νεοφύτου και του βιογράφου του παπα-Ιωνά Καυσοκαλυβίτη. Όταν έγινε ειρήνη, πήγε πάλι στην Κωνσταντινούπολη, ως εφημέριος στην ίδια πρεσβεία. Ζούσε απολαμβάνοντας πολλές τιμές, λόγω του παραδειγματικού του ύφους. Μετά από προστριβές με τον πρέσβη, για άγνωστη αιτία, παρουσιάστηκε μπροστά στον σουλτάνο και αρνήθηκε τον Χριστό.
.......Δεν άργησε να καταλάβει το μέγεθος της μεγάλης του πτώσεως. Μετανόησε και έκλαψε πικρά γι αυτή. Πήγε, τότε, εκεί που αρνήθηκε τον Χριστό και τον ομολόγησε Θεό αληθινό με θάρρος και όλη τη δύναμη της ψυχής του. Οι Τούρκοι αμέσως τον έπιασαν και τον αποκεφάλισαν μπροστά στο ανάκτορο του σουλτάνου.
.......Το υπόμνημα για τον ιερομάρτυρα Κωνστάντιο το συνέταξε ο καλός του φίλοε παπα-Ιωνάς ο Καυσοκαλυβίτης και περιλαμβάνεται στο Νέο Μαρτυρολόγιο. Από εκεί λαμβάνουν στοιχεία και όλοι οι νεώτεροι συναξαριογράφοι.

Πηγή: Μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου, ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ